Quy địnhPolicies and Terms of Payment
Quy định
30/10/2023

Chính sách và điều khoản thanh toán

Thời gian thanh toán – Đối với các bài thi thanh toán trực tuyến Thí sinh cần phải thực hiện thanh toán trong thời gian 30 phút sau khi hoàn thành khai thông tin và chuyển sang trang thanh toán. Sau thời gian này, để tiếp tục đăng ký, thí sinh cần thực hiện lại quá trình đăng ký.


Quy định đăng ký dự thi các bài thi Tin học
Quy định
30/10/2023

Quy định đăng ký dự thi các bài thi Tin học

Nhằm giúp Quý khách có thông tin đầy đủ và chính xác nhất về những quy định khi đăng ký thi các bài thi Tin học tại IIG Việt Nam, chúng tôi xin thông báo quy định cụ thể như sau:Quy định về giấy tờ tùy thân khi đăng ký thi và dự thi (1)
Quy định
03/10/2023

Quy định về giấy tờ tùy thân khi đăng ký thi và dự thi

Nhằm giúp Quý khách có thông tin đầy đủ và chính xác nhất về những quy định đối với giấy tờ tùy thân khi đăng ký và dự thi các bài thi tại IIG Việt Nam, chúng tôi xin thông báo quy định cụ thể như sau