CÁC DỊCH VỤ ĐI KÈM BÀI THI TẠI IIG VIỆT NAM

Nhằm hỗ trợ hiệu quả cho các thí sinh trong học tập và công việc, Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam cung cấp các dịch vụ đi kèm bài thi liên quan đến các chứng chỉ quốc tế về tiếng Anh và Tin học. Khi thí sinh đăng ký các bài thi tại IIG Việt Nam có thể lựa chọn các dịch vụ đi kèm phù hợp với nhu cầu của mình.

 • Đối với bài thi TOEIC, TOEIC SW, TOEFL ITP, TOEFL iBT, TFI: Thí sinh cần trực tiếp đến Quầy đăng ký để đăng ký dịch vụ
 • Đối với bài thi TOEFL PRIMARY, TOEFL JUNIOR, IC3 SPARK: Phụ huynh có thể thay mặt thí sinh đến làm thủ tục
 • Các dịch vụ sau thi chỉ được tiếp nhận đăng ký muộn nhất là 14 ngày trước ngày hết hiệu lực của kết quả thi
1. Phiếu điểm sớm

Thí sinh sẽ được nhận phiếu điểm sau 05 ngày (đối với văn phòng Hà Nội) và 07 ngày (đối với văn phòng Hồ Chí Minh, Đà Nẵng) – không tính các ngày Lễ, Tết

 1. Bài thi áp dụng: TOEIC Online.
 2. Thời điểm đăng ký: Cùng lúc đăng ký bài thi/ Trước ngày thi muộn nhất 02 ngày làm việc.
 3. Hướng dẫn đăng ký: Thí sinh đăng ký trực tiếp với nhân viên tư vấn.
 4. Lệ phí: 200.000 VNĐ.

 

2. Bản sao phiếu điểm

Khi đăng ký dịch vụ Bản sao phiếu điểm, thí sinh được nhận bản sao “Sao y bản chính” với phiếu điểm gốc.

 1. Bài thi áp dụng: TOEIC, TOEIC SW, TOEFL ITP, TOEFL JUNIOR, TOEFL PRIMARY.
 2. Thời điểm đăng ký: Sau khi có phiếu điểm bài thi.
 3. Hướng dẫn đăng ký:

– Thí sinh cần chuẩn bị CCCD/CMND/HC gốc/GKS bản sao đã đăng ký thi cùng 01 bản photo phiếu điểm (nếu đã mất phiếu điểm gốc thì nộp bản photo CCCD/CMND/HC/GKS).

– Đối với bài thi TOEIC giấy, thí sinh cần nộp thêm 01 ảnh 3x4cm giống ảnh trên phiếu điểm cũ.

– Trong trường hợp làm bản sao để nộp hồ sơ đi du học, thí sinh cần cung cấp thông tin về hồ sơ du học/ Admission Guide như: thông tin trường, điểm yêu cầu, thời hạn nộp hồ sơ (được thể hiện qua email từ trường/ handbook hồ sơ).

– Đối với bài thi TOEIC, thí sinh cần đạt tối thiểu 200 điểm trở lên để đăng ký dịch vụ này.

 1. Hình thức nhận bản sao phiếu điểm:

Thí sinh không nhận bản sao phiếu điểm trực tiếp mà IIG Việt Nam sẽ gửi tới doanh nghiệp/nhà trường, nơi thí sinh yêu cầu qua đường bưu điện. Mỗi doanh nghiệp/ nhà trường chỉ được nhận 01 bản sao và 01 lần duy nhất. Riêng thí sinh thuộc một trong các trường hợp sau có thể nhận bản sao phiếu điểm trực tiếp:

– Thí sinh nộp hồ sơ đi du học với điều kiện đạt từ 500 điểm trở lên. Mỗi trường được đăng ký 01 bản sao.

– Thí sinh thi TOEFL PRIMARY, TOEFL JUNIOR: Không giới hạn số lượng bản đăng ký.

 1. Lệ phí:

– Đối với bài thi TOEIC, TOEIC SW, TOEFL ITP: 125.000 VNĐ/bản (100.000 VNĐ phí làm bản sao, 25.000 VNĐ phí chuyển phát).

– Đối với bài thi TOEFL PRIMARY, TOEFL JUNOR: 100.000 VNĐ/bản, 25.000 VNĐ phí chuyển phát (nếu thí sinh có nhu cầu).

3. Giấy xác nhận kết quả thi

Thí sinh nhận giấy xác nhận kết quả thi của Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam và quy đổi kết quả sang cấp độ điểm tương đương của Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) và Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam theo dạng công văn có dấu và chữ ký của IIG Việt Nam.

 1. Bài thi áp dụng: TOEIC, TOEIC SW, TOEFL ITP, TOEFL JUNIOR, TOEFL PRIMARY, TOEFL iBT.
 2. Thời điểm đăng ký: Cùng lúc đăng ký bài thi/ Trước ngày thi muộn nhất 02 ngày làm việc/ Sau khi có phiếu điểm bài thi.

– Riêng bài thi TOEFL iBT, chỉ áp dụng đăng ký sau khi có phiếu điểm bài thi.

 1. Hướng dẫn đăng ký:

– Thí sinh cần chuẩn bị CCCD/CMND/HC gốc/GKS bản sao đã đăng ký thi cùng 1 bản photo phiếu điểm (nếu đã mất phiếu điểm gốc thì nộp bản photo CCCD/CMND/HC/GKS).

– Đối với bài thi TOEIC giấy, thí sinh cần thêm 01 ảnh 3x4cm giống ảnh trên phiếu điểm cũ (trong trường hợp đăng ký dịch vụ sau khi có phiếu điểm).

– Đối với bải TOEIC SW và TOEFL iBT: cần chuẩn bị thêm 1 bản photo CCCD/CMND/HC (loại giấy tờ mà thí sinh sử dụng khi đi thi).

– Điều kiện đăng ký dịch vụ đối với bài thi TOEIC và TOEFL ITP: Thí sinh cần đạt tối thiểu 200 điểm đối với bài thi TOEIC; 360 điểm đối với bài thi TOEFL ITP.

 1. Hình thức nhận giấy xác nhận kết quả thi:

– Đăng ký trước ngày thi: Thí sinh sẽ nhận cùng với phiếu điểm vào ngày trả kết quả thi.

– Đăng ký sau khi có phiếu điểm: Thí sinh sẽ cần đăng ký đồng thời dịch vụ Bản sao phiếu điểm (vì Giấy xác nhận kết quả chỉ có giá trị khi nộp kèm phiếu điểm). Thí sinh không nhận trực tiếp mà IIG Việt Nam sẽ gửi tới doanh nghiệp/nhà trường, nơi thí sinh yêu cầu qua đường bưu điện. Mỗi doanh nghiệp/ nhà trường chỉ được nhận 01 Giấy xác nhận kèm bản sao và 01 lần duy nhất.

– Riêng đối với bài thi TOEFL iBT, thí sinh được nhận trực tiếp và không giới hạn số lượng bản đăng ký.

 1. Lệ phí:

– Đăng ký trước ngày thi: 100.000 VNĐ/bản.

– Đăng ký sau khi có phiếu điểm: 225.000 VNĐ/bản (100.000 VNĐ phí làm Giấy xác nhận, 100.000 VNĐ phí làm bản sao, 25.000 VNĐ phí chuyển phát). 

– Riêng với bài thi TOEFL iBT, Lệ phí: 100.000 VNĐ/bản, 25.000 VNĐ phí chuyển phát (nếu thí sinh có nhu cầu).

4. Chứng chỉ

Chứng chỉ có giá trị tương đương với chứng chỉ điểm (phiếu điểm thí sinh nhận được sau khi thi) và chỉ được cấp 01 lần duy nhất cho mỗi lần thi.

 1. Bài thi áp dụng: TOEIC, TOEFL ITP,
 2. Thời điểm đăng ký:

– Đối với bài TOEIC: Cùng lúc đăng ký bài thi/ Trước ngày thi muộn nhất 02 ngày làm việc/ Sau khi có phiếu điểm bài thi.

– Đối với bài TOEFL: Sau khi có phiếu điểm bài thi.

 1. Hướng dẫn đăng ký:

– Thí sinh cần chuẩn bị CCCD/CMND/HC gốc/GKS bản sao đã đăng ký thi cùng 01 bản photo phiếu điểm (nếu đã mất phiếu điểm gốc thì nộp bản photo CCCD/CMND/HC/GKS).

– Đối với bài thi TOEFL ITP, thí sinh cần đạt tối thiểu 460 điểm để đăng ký dịch vụ này.

 1. Lệ phí:

– Đối với bài thi TOEIC, TOEFL ITP: 250.000 VNĐ.

– Phí chuyển phát: 25.000 VNĐ (nếu thí sinh có nhu cầu).

5. Chứng chỉ & cấp lại chứng chỉ các bài thi Tin học

Đối với dịch vụ Chứng chỉ & Cấp lại chứng chỉ, sau khi hoàn thành mỗi môn thi (đối với bài thi MOS hoặc mỗi level của bài thi IC3 GS6) hoặc cả 3 module (đối với bài thi IC3/IC3 Spark GS5 trở xuống), thí sinh sẽ nhận được chứng chỉ bản cứng sau 4 – 6 tuần và chỉ được cấp 01 lần duy nhất.

 1. Bài thi áp dụng: MOS, IC3/ IC3 Spark, ACPro, MCE…
 2. Thời điểm đăng ký: Sau khi thí sinh có chứng chỉ online trên hệ thống Certiport.
 3. Hướng dẫn đăng ký: Thí sinh cần chuẩn bị CCCD/CMND/HC gốc/GKS bản sao đã đăng ký thi cùng 01 bản chứng chỉ online (được in từ hệ thống Certiport).
 4. Lệ phí: 100.000 VNĐ

– Phí chuyển phát: 25.000 VNĐ (nếu thí sinh có nhu cầu).

6. Phúc khảo

Sau khi thi, nếu có thắc mắc về kết quả điểm số và mong muốn được Hội đồng chấm thi chấm lại bài thi của mình, thí sinh có thể đăng ký dịch vụ Phúc khảo.

 1. Bài thi áp dụng: TOEIC, TOEIC SW, TOEFL ITP, TOEFL PRIMARY, TOEFL JUNIOR.
 2. Thời điểm đăng ký: Sau khi có phiếu điểm bài thi.

– Thời hạn tiếp nhận dịch vụ đối với bài thi TOEIC: tối đa 6 tháng kể từ ngày thi

– Thời hạn tiếp nhận dịch vụ đối với bài thi TOEIC SW: tối đa 1 tháng kể từ ngày thi

 1. Hướng dẫn đăng ký:

– Thí sinh cần chuẩn bị CCCD/CMND/HC gốc/GKS bản sao đã đăng ký thi cùng 01 bản photo phiếu điểm.

– Trường hợp kết quả được điều chỉnh, thí sinh cần nộp lại phiếu điểm gốc cũ và 01 ảnh 3x4cm giống ảnh trên phiếu điểm cũ (đối với bài TOEIC giấy).

     4. Lệ phí: Tùy thuộc từng bài thi (Trong trường hợp sau khi phúc khảo, điểm thi có sự thay đổi so với kết quả ban đầu, lệ phí này sẽ được hoàn lại cho thí sinh).

7. Hậu kiểm

Dịch vụ hậu kiểm cung cấp công văn có dấu và chữ ký của IIG Việt Nam xác nhận kết quả thi tại văn phòng IIG Việt Nam. Đặc biệt, công văn này chỉ dùng để phúc đáp công văn yêu cầu dịch vụ từ phía đơn vị (tổ chức/ doanh nghiệp/ nhà trường), không nhận yêu cầu dịch vụ từ phía thí sinh.

 1. Bài thi áp dụng: TOEIC, TOEIC SW, TOEFL ITP, TOEFL iBT, MOS, IC3/IC3 Spark, ACPro, MCE.
 2. Thời điểm đăng ký: Sau khi có phiếu điểm bài thi.
 3. Hướng dẫn đăng ký: Đơn vị gửi công văn có dấu và chữ ký kèm danh sách đề nghị hậu kiểm kết quả thi của thí sinh bản mềm tới hòm thư: [email protected], bản cứng gửi đến bộ phận hậu kiểm IIG.
 4. Lệ phí: Miễn phí.
8. Điều chỉnh thông tin

Dịch vụ Điều chỉnh thông tin áp dụng cho các thí sinh có nhu cầu điều chỉnh các thông tin cá nhân khi thông tin bị sai so với giấy tờ gốc (Họ tên, Ngày tháng năm sinh, số CMND/CCCD/HC) trên phiếu điểm/ chứng chỉ. Tuy nhiên, thí sinh không được đổi số CMND sang CCCD (hoặc ngược lại) mà chỉ có thể điều chỉnh trong trường hợp sai số trong dãy số CMND/CCCD.

 1. Bài thi áp dụng: TOEIC, TOEIC SW, TOEFL ITP, TOEFL JUNIOR, TOEFL PRIMARY, MOS, IC3, ACPro, MCE.
 2. Thời điểm đăng ký: Sau khi có phiếu điểm bài thi.
 3. Hướng dẫn đăng ký: Thí sinh cần chuẩn bị CCCD/CMND/HC gốc/GKS bản sao đã đăng ký thi và phiếu điểm/ chứng chỉ bản gốc.
 4. Lệ phí:

– 100.000 VNĐ/lần.

– Phí chuyển phát: 25.000 VNĐ (nếu thí sinh có nhu cầu).

9. Cấp lại mật khẩu/ghép tài khoản

Thí sinh dự thi các bài thi Tin học có thể đăng ký dịch vụ Cấp lại mật khẩu/Ghép tài khoản trong trường hợp quên mật khẩu tài khoản hoặc sử dụng 2 tài khoản cho các lần thi và có nhu cầu ghép thành 1 tài khoản duy nhất.

 1. Bài thi áp dụng: MOS, IC3/IC3 Spark, ACPro, MCE.
 2. Thời điểm đăng ký: Sau khi có phiếu điểm bài thi.
 3. Hướng dẫn đăng ký: Thí sinh cần chuẩn bị CCCD/CMND/HC gốc/GKS bản sao đã đăng ký thi cùng 01 bản photo và Chứng chỉ online (được in từ hệ thống Certiport).
 4. Lệ phí: 100.000 VNĐ/lần.