QUY ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM BÀI THI TOPIK

VÀ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XỬ LÝ VI PHẠM

Nhằm giúp Thí sinh có thông tin đầy đủ và chính xác nhất về quy định xử lý vi phạm khi dự bài thi TOPIK do IIG Việt Nam tổ chức, chúng tôi xin thông báo quy định cụ thể như sau:

STT

Hành vi vi phạm

Hình thức xử lý

1

Hành vi xem đề trước giờ bắt đầu bài thi

Đình chỉ thi, hủy kết quả bài thi, không cấp phiếu điểm

2

Hành vi điền đáp án trước khi bắt đầu hoặc sau khi kết thúc giờ thi

3

Hành vi mang theo các thiết bị điện tử bị cấm

4

Hành vi mang theo thiết bị điện tử có thể ghi âm, ghi hình

5

Từ chối hoặc không hợp tác với giám thị khi được yêu cầu xác minh danh tính và/hoặc tìm các vật dụng bị cấm

6

Không tuân thủ thời gian làm bài của từng môn thi, giải đề hoặc viết đáp án của môn thi khác trong giờ

7

Hành vi định xem đáp án của thí sinh khác hoặc định cho thí sinh khác xem đáp án của mình

8

Thiết bị điện tử đã nộp phát ra âm thanh hoặc có hoạt động

(Trừ trường hợp thiết bị điện tử đang được bảo quản/quản lý bên ngoài phòng thi hoặc được giữ trong phòng hội đồng…)

9

Hành vi xem đáp án của thí sinh khác hoặc cho thí sinh khác xem đáp án của mình

Đình chỉ thi, hủy kết quả bài thi, không cấp phiếu điểm và cấm thi TOPIK trong hai (2) năm kể từ ngày bị đình chỉ

10

Hành thi sử dụng thiết bị viễn thông, thiết bị truyền tin và đưa thông tin liên quan tới nội dung bài thi cho người khác.

11

Mang và sử dụng tài liệu trong quá trình thi

12

Từ chối tuân theo yêu cầu hợp lý của giám thị nhằm phục vụ cho cho hoạt động tổ chức thi

13

Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tổ chức hoặc thực hiện bài thi

14

Ép thí sinh khác tiết lộ đáp án của họ bằng bất kỳ hình thức ép buộc nào

15

Viết đề thi hoặc câu trả lời lên bất kỳ vị trí nào khác ngoài cuốn đề thi, phiếu trả lời

16

Hành vi không nộp lại đề hoặc phiếu trả lời sau bài thi

17

Hành vi quay phim, ghi âm và công khai các câu hỏi thi, đáp án và phát tán những nội dung đó lên internet hoặc bất kỳ hình thức nào…

18

Tham dự kỳ thi với giấy tờ tùy thân giả hoặc đã qua chỉnh sửa.

19

Giả mạo hoặc sửa đổi phiếu điểm

20

Đi thi hộ hoặc nhờ người khác thi hộ

Đình chỉ thi, hủy kết quả bài thi, không cấp phiếu điểm và cấm thi TOPIK trong bốn (4) năm kể từ ngày bị đình chỉ

 

Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm như trên, sẽ được bàn giao tới phòng hội đồng thi và tiến hành lập biên bản.

Trong trường hợp thí sinh vi phạm quy định trên, thí sinh sẽ nhận được thông báo về việc xử lý vi phạm quy chế thi từ Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia Hàn Quốc thông qua địa chỉ email đã đăng ký. Thí sinh có 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo xử lý vi phạm để gửi đơn kiến nghị tới Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia Hàn Quốc thông qua email [email protected]. Nếu thí sinh không gửi đơn kiến nghị trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thì coi như thí sinh không có kiến nghị.

Thí sinh sẽ nhận được thông báo về quyết định xử lý vi phạm cuối cùng từ Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia Hàn Quốc qua địa chỉ email mà thí sinh cung cấp cho IIG Việt Nam.

Trân trọng thông báo!

Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam