QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN VÀ HỦY LỊCH THI CÁC BÀI THI TIN HỌC TẠI IIG VIỆT NAM

Nhằm giúp Quý khách có thông tin đầy đủ và chính xác nhất về quy định chuyển và hủy lịch thi các bài thi Tin học tại IIG Việt Nam, chúng tôi xin thông báo quy định cụ thể như sau:

1. Quy định chuyển lịch thi

  • Thí sinh chỉ được chuyển lịch thi tối đa 01 lần
  • Thời hạn chuyển lịch thi: trước ngày thi tối thiểu 02 ngày làm việc
  • Lệ phí chuyển lịch thi: 50% lệ phí thi
  • Thí sinh sẽ được chuyển lịch thi trong thời hạn cho phép đến lịch thi đã được mở và còn trống.

2. Quy định hủy lịch thi

  • Thời hạn hủy lịch thi: đối với thí sinh đăng ký tại các văn phòng IIG Việt Nam, thời hạn đăng ký hủy lịch thi tối thiểu là 02 ngày làm việc trước ngày thi
  • Lệ phí hủy lịch thi: các thí sinh hủy lịch thi đúng hạn sẽ được hoàn trả 50% lệ phí thi. Các thí sinh bỏ thi vào ngày thi hoặc hủy lịch thi muộn hơn thời hạn quy định sẽ không được hoàn trả lệ phí.

Lưu ý:

  • Để làm thủ tục chuyển lịch thi/hủy lịch thi, thí sinh hoặc người được ủy quyền cần đến trực tiếp văn phòng của IIG Việt Nam
  • Đối với thủ tục chuyển lịch thi/hủy lịch thi, thí sinh có thể viết Giấy ủy quyền theo mẫu và ủy quyền cho người khác đến làm thủ tục. Người được ủy quyền cần mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền, Giấy ủy quyền, Phiếu dự thi.

Trân trọng thông báo!

Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam