CHÍNH SÁCH CHUYỂN LỊCH THI, HỦY THI VÀ HOÀN LỆ PHÍ THI KỲ THI AP

 

Thí sinh có trách nhiệm đăng ký đúng môn thi. Sau khi hoàn tất đăng ký và thanh toán, thí sinh không thể thay đổi (các) môn thi đã chọn.

Nếu thí sinh muốn hủy lịch thi (không đăng ký môn thi nào), thí sinh cần gửi yêu cầu cho IIG Vietnam trước 23:59 ngày 01/11/2023 (giờ Việt Nam) thông qua email info@iigvietnam.edu.vn.

 

Nếu thí sinh gửi yêu cầu hủy lịch thi trước 23:59 ngày 01/11/2023 (giờ Việt Nam), thí sinh sẽ được hoàn lại toàn bộ lệ phí thi.

 

Nếu thí sinh gửi yêu cầu hủy lịch thi trong khoảng thời gian từ 23:59 ngày 01/11/2023 đến 23:59 ngày 29/02/2024 (giờ Việt Nam), thí sinh sẽ được hoàn lại 50% lệ phí thi.

 

Thí sinh sẽ không được hoàn lệ phí thi nếu không đến dự thi, không cung cấp được giấy tờ theo yêu cầu trong ngày thi hoặc không gửi yêu cầu hủy lịch thi trước ngày 01/03/2024.

Trân trọng thông báo,

Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam