HƯỚNG DẪN DỰ THI BÀI THI AP COMPUTER SCIENCE PRINCIPLES

Bài thi AP Computer Science Principles bao gồm hai phần:

- Đánh giá xuyên suốt khóa học, bao gồm một nhiệm vụ Create Performance Task mà thí sinh cần hoàn thành trên lớp, với 12 giờ được hướng dẫn trên lớp.

- Bài thi cuối khóa gồm 70 câu hỏi trắc nghiệm sẽ được tổ chức vào tháng 5.

Nhiệm vụ Create Performance Task sẽ chiếm 30% điểm Bài thi AP của thí sinh. Đối với nhiệm vụ này, thí sinh sẽ phát triển một chương trình máy tính, quay video chương trình khi đang chạy và xây dựng tài liệu tham khảo dự án được cá nhân hóa bao gồm ảnh chụp màn hình danh sách và quy trình.

Thí sinh sẽ gửi những các sản phẩm này tới College Board thông qua AP Digital Portfolio. Hạn nộp sản phẩm là 30/04/2024, 11:59 tối theo giờ ET (tức 10:59 sáng, 1/5/2024, giờ Việt Nam).

  • Hướng dẫn:

Bước 1: Truy cập AP Digital Portfolio

Thí sinh vào trang AP Digital Portfolio và đăng nhập bằng tài khoản đăng nhập vào My AP.

Link

AP Digital Portfolio: Account Sign In - College Board

Bước 2: Chọn lớp

Từ trang chủ, chọn lớp AP Computer Science Principles.

Bước 3: Chọn sản phẩm muốn nộp

Từ menu điều hướng bên trái, chọn một trong các thành phần của nhiệm vụ Create Performance Task.

-       Mã chương trình (Program Code)

-       Video

-       Tài liệu tham khảo dự án được cá nhân hóa (Personalized Project Reference)

Bước 4: Làm theo hướng dẫn trên màn hình

Đối với "Program Code", thí sinh sẽ tải tệp lên.

- Bấm vào Upload New và chọn file từ máy tính. Thí sinh có thể quay lại và cập nhật một file khác nếu chưa ấn nộp sản phẩm.

Đối với "Video", thí sinh cũng sẽ tải tệp lên.

- Bấm vào Upload New và chọn file từ máy tính. Thí sinh có thể quay lại và cập nhật một file khác nếu chưa ấn nộp sản phẩm.

Đối với “Personalized Project Reference”, thí sinh sẽ chèn hình ảnh của các đoạn mã chương trình liên quan đến danh sách và quy trình vào các trường văn bản.

Bước 5: Kiểm tra lại

Sau khi ấn nộp sản phẩm, thí sinh sẽ không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào. Do vậy, thí sinh nên kiểm tra kỹ trước khi thực hiện thao tác này.

LƯU Ý: Thí sinh cần nộp đủ cả ba sản phẩm. Personalized Project Reference mà thí sinh sẽ nhận được trong bài thi cuối khóa là tài liệu thí sinh đã nộp trong AP Digital Portfolio. Nếu thí sinh không nộp Personalized Project Reference trước thời hạn, thí sinh sẽ không có quyền truy cập vào tài liệu này.

Bước 6: Nộp sản phẩm

Nhấp vào Submit Final và thực hiện theo hướng dẫn, bao gồm bước chứng thực tính nguyên bản của sản phẩm. Tích vào các ô để xác nhận rằng bạn đã tuân thủ các hướng dẫn cho Performance Task và không sao chép ý tưởng từ bất cứ đâu. Thí sinh cần nộp đủ cả 3 sản phẩm để được chấm điểm.

LƯU Ý: Personalized Project Reference mà thí sinh sẽ nhận được trong bài thi cuối khóa là tài liệu thí sinh đã nộp trong AP Digital Portfolio. Nếu thí sinh không nộp Personalized Project Reference trước thời hạn, thí sinh sẽ không có quyền truy cập vào tài liệu này.