Hướng dẫn

Hướng dẫn tham dự kỳ thi TOPIK
Hướng dẫn
27/12/2023

Hướng dẫn tham dự kỳ thi TOPIK

Nhằm giúp Thí sinh có sự chuẩn bị tốt nhất cho bài thi TOPIK tại IIG Việt Nam, chúng tôi xin thông báo một số nội dung hướng dẫn cụ thể như sau:


Hướng dẫn về việc hỗ trợ thí sinh khuyết tật
Hướng dẫn
27/12/2023

Hướng dẫn về việc hỗ trợ thí sinh khuyết tật

Nhằm giúp Quý khách có sự hỗ trợ tốt nhất cho bài thi TOPIK được tổ chức bởi IIG Việt Nam, chúng tôi xin thông báo nội dung hướng dẫn về việc hỗ trợ thí sinh khuyết tật cụ thể như sau:


Hướng dẫn cách điền thông tin trên phiếu trả lời
Hướng dẫn
27/12/2023

Hướng dẫn cách điền thông tin trên phiếu trả lời

Thí sinh phải hoàn thành phần trả lời của bài thi trong thời gian phần thi tương ứng, thí sinh phải có trách nhiệm tự quản lí thời gian làm bài của mình. Trong thời gian thi nghe, thí sinh chỉ được phép điền đán án của bài thi nghe và tương tự đối với thi đọc và thi viết.


Hướng dẫn thao tác đăng ký dự thi bài thi TOPIK
Hướng dẫn
27/12/2023

Hướng dẫn thao tác đăng ký dự thi bài thi TOPIK

Chào mừng các Thí sinh đến với kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Hàn – TOPIK do IIG Việt Nam tổ chức! Để bắt đầu đăng ký dự thi, Thí sinh vui lòng đọc kỹ và làm theo các hướng dẫn thực hiện như sau:
Hướng dẫn dự thi kỳ thi AP
Hướng dẫn
19/09/2023

Hướng dẫn dự thi kỳ thi AP

ĐỐI TƯỢNG THI AP: Học sinh Trung học Cơ sở (THCS) hoặc Trung học Phổ thông (THPT): Học sinh đang theo học tại các trường THPT, học sinh tự do cấp THPT (học sinh học tại nhà, theo học các chương trình độc lập, các trường trực tuyến), học sinh THCS mong muốn dự thi trước lớp 9, học sinh mới tốt nghiệp THPT cần thi bài thi AP để xét tuyển đại học. Học sinh có thể dự thi tại trường mình đang theo học hoặc tại các trung tâm khảo thí AP được ủy quyền.


Hướng dẫn dự thi bài thi AP Computer Science Principles
Hướng dẫn
17/11/2023

Hướng dẫn dự thi bài thi AP Computer Science Principles

Bài thi AP Computer Science Principles bao gồm hai phần: - Đánh giá xuyên suốt khóa học, bao gồm một nhiệm vụ Create Performance Task mà thí sinh cần hoàn thành trên lớp, với 12 giờ được hướng dẫn trên lớp. - Bài thi cuối khóa gồm 70 câu hỏi trắc nghiệm sẽ được tổ chức vào tháng 5.

Không có dữ liệu


Hướng dẫn tham dự kỳ thi TOPIK
Hướng dẫn
27/12/2023

Hướng dẫn tham dự kỳ thi TOPIK

Nhằm giúp Thí sinh có sự chuẩn bị tốt nhất cho bài thi TOPIK tại IIG Việt Nam, chúng tôi xin thông báo một số nội dung hướng dẫn cụ thể như sau:


Hướng dẫn về việc hỗ trợ thí sinh khuyết tật
Hướng dẫn
27/12/2023

Hướng dẫn về việc hỗ trợ thí sinh khuyết tật

Nhằm giúp Quý khách có sự hỗ trợ tốt nhất cho bài thi TOPIK được tổ chức bởi IIG Việt Nam, chúng tôi xin thông báo nội dung hướng dẫn về việc hỗ trợ thí sinh khuyết tật cụ thể như sau:


Hướng dẫn cách điền thông tin trên phiếu trả lời
Hướng dẫn
27/12/2023

Hướng dẫn cách điền thông tin trên phiếu trả lời

Thí sinh phải hoàn thành phần trả lời của bài thi trong thời gian phần thi tương ứng, thí sinh phải có trách nhiệm tự quản lí thời gian làm bài của mình. Trong thời gian thi nghe, thí sinh chỉ được phép điền đán án của bài thi nghe và tương tự đối với thi đọc và thi viết.


Hướng dẫn thao tác đăng ký dự thi bài thi TOPIK
Hướng dẫn
27/12/2023

Hướng dẫn thao tác đăng ký dự thi bài thi TOPIK

Chào mừng các Thí sinh đến với kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Hàn – TOPIK do IIG Việt Nam tổ chức! Để bắt đầu đăng ký dự thi, Thí sinh vui lòng đọc kỹ và làm theo các hướng dẫn thực hiện như sau:Hướng dẫn dự thi kỳ thi AP
Hướng dẫn
19/09/2023

Hướng dẫn dự thi kỳ thi AP

ĐỐI TƯỢNG THI AP: Học sinh Trung học Cơ sở (THCS) hoặc Trung học Phổ thông (THPT): Học sinh đang theo học tại các trường THPT, học sinh tự do cấp THPT (học sinh học tại nhà, theo học các chương trình độc lập, các trường trực tuyến), học sinh THCS mong muốn dự thi trước lớp 9, học sinh mới tốt nghiệp THPT cần thi bài thi AP để xét tuyển đại học. Học sinh có thể dự thi tại trường mình đang theo học hoặc tại các trung tâm khảo thí AP được ủy quyền.


Hướng dẫn dự thi bài thi AP Computer Science Principles
Hướng dẫn
17/11/2023

Hướng dẫn dự thi bài thi AP Computer Science Principles

Bài thi AP Computer Science Principles bao gồm hai phần: - Đánh giá xuyên suốt khóa học, bao gồm một nhiệm vụ Create Performance Task mà thí sinh cần hoàn thành trên lớp, với 12 giờ được hướng dẫn trên lớp. - Bài thi cuối khóa gồm 70 câu hỏi trắc nghiệm sẽ được tổ chức vào tháng 5.