HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀN THÔNG TIN TRÊN PHIẾU TRẢ LỜI

  • Thí sinh phải hoàn thành phần trả lời của bài thi trong thời gian phần thi tương ứng, thí sinh phải có trách nhiệm tự quản lí thời gian làm bài của mình. Trong thời gian thi nghe, thí sinh chỉ được phép điền đáp án của bài thi nghe và tương tự đối với thi đọc và thi viết.
  • Lưu ý phiếu trả lời không được rách, bẩn, nhăn, nhàu, vẽ bậy, việc ghi ký hiệu không cần thiết đều có thể gặp bất lợi. Đặc biệt, không được làm hỏng phần trên/ dưới của Timing mark (■■■)
  • Trường hợp chỉ viết đáp án vào đề thi mà không tô vào phần Phiếu trả lời sẽ không được tính điểm.
  • Có thể sử dụng bút xóa của cá nhân, nhưng thí sinh phải tự chịu trách nhiệm mọi vấn đề phát sinh do vấn đề sử dụng bút xóa như bút xóa bị hết v.v..
  • Thí sinh chỉ được sử dụng bút 2 đầu do Giám thị phát để làm bài thi. Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu không sử dụng bút đúng quy định, vi phạm những điều cần tuân thủ gây bất lợi cho kết quả thi.
  • Thí sinh bắt buộc điền và đánh dấu đầy đủ tên (tiếng Anh) ở bên trái phiếu trả lời, số báo danh, mã đề thi. Mã đề thi phải được đánh dấu nhất quán với mã ở phần trên bên phải của đề.
  • Thí sinh sử dụng đầu to để làm bài thi Nghe và Đọc, với mỗi câu thí sinh chỉ được chọn 1 đáp án và cần tô kín ô đáp án bằng dấu “●”. Trường hợp muốn sửa đáp án, sử dụng bút xóa, xóa hết phần đã đánh để không nhìn thấy đáp án cũ.
  • Thí sinh sử dụng bút đầu nhỏ để làm bài thi Viết và phải viết đáp án trong phần giấy quy định, nếu viết quá khung đáp án hoặc viết đáp án vào vị trí khác, sẽ không được ghi nhận kết quả. Trường hợp sửa kết quả, có thể gạch 2 gạch vào phần sai hoặc sử dụng bút xóa. Trường hợp cần bút xóa, trật tự giơ tay nhờ giám thị.
  • Trường hợp điền sai phiếu trả lời, có thể xin thay tờ phiếu trả lời, tuy nhiên nếu không thể điền hết phiếu trả lời trong thời gian bài thi, vẫn phải nộp phiếu trả lời. Không được điền phiếu trả lời sau khi bài thi kết thúc. Trường hợp thí sinh điền phiếu trả lời sau khi bài thi kết thúc và không tuân theo hiệu lệnh của giám thị, kết quả bài thi của kỳ thi hiện tại sẽ bị vô hiệu lực.
  • Kể cả khi thời gian quy định đã kết thúc, nếu chưa có sự cho phép của giám thị, thí sinh không được rời khỏi phòng thi. Thí sinh phải nộp lại cả đề thi và phiếu trả lời khi kết thúc bài thi.