QUY ĐỊNH VỀ GIẤY TỜ TÙY THÂN KỲ THI TOPIK

Nhằm giúp Thí sinh có thông tin đầy đủ và chính xác nhất về các quy định đối với ảnh và giấy tờ tùy thân sử dụng khi đăng ký và dự thi bài thi TOPIK do IIG Việt Nam tổ chức, chúng tôi xin thông báo quy định cụ thể như sau:

GIẤY TỜ TÙY THÂN

  1. Quy định:

Khi đăng ký dự thi bài thi TOPIK, Thí sinh (TS) cần sử dụng bản gốc của một trong các loại giấy tờ tùy thân sau: CMND, CCCD, Hộ chiếu (HC).

Đối với TS chưa đủ tuổi làm giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD) hoặc chưa có Hộ chiếu, thí sinh phải sử dụng Giấy khai sinh (là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật) và Giấy xác nhận có dán ảnh (có đóng dấu giáp lai), có chữ ký của đại diện nhà trường đang theo học. (Lưu ý: Bản photo giấy khai sinh và bản photo công chứng giấy khai sinh đều không được chấp nhận). Vui lòng tải mẫu “Giấy xác nhận” tại đây.  

Đối với TS sử dụng CMND 12 số/ CCCD/ HC (có ghi nhận số CCCD/ CMND 12 số trong HC), hoặc trong trường hợp phát sinh nhu cầu kiểm chứng thông tin, IIG Việt Nam có quyền yêu cầu TS bổ sung các giấy tờ khác (bản gốc) như: SHK/ CMND 9 số/ HC có số CMND 9 số/ CCCD/ CMND 12 số/ Giấy xác nhận của Công an/…

Đối với TS là người nước ngoài, Hộ chiếu là giấy tờ tùy thân duy nhất được chấp nhận sử dụng.

  1. Quy cách:

-    Giấy tờ tùy thân: còn hạn và nguyên gốc, không bong/rách/nhàu nát. Giấy tờ phải có đầy đủ ảnh, chữ ký và dấu xác nhận gốc của Công an, các chi tiết trên giấy phải còn rõ nét, không có dấu hiệu chỉnh sửa.

-    Đối với CMND: không ép lụa, ép dẻo, không là viền, không bong/rách/ hở phôi giấy, thông tin & dấu giáp lai rõ ràng.

Trân trọng thông báo!

Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam