Gmetrix - Adobe Certified Professional (ACPro) - 4 test
275.000đ

1. GIỚI THIỆU
Gmetrix SMS (Skill Management System) – là công cụ hỗ trợ ôn, luyện thi chứng chỉ Adobe Certified Professional.

2. LỢI ÍCH NỔI TRỘI
Gmetrix SMS giúp người học:

 • Củng cố kiến thức và tự tin trước khi làm bài;
 • Làm quen với môi trường và cách thức làm bài thi Adobe Certified Professional;
 • Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh và tiếng Việt;
 • Quan sát được điểm thi và mức độ hoàn thành từng mục tiêu ngay sau khi kết thúc bài thi;
 • Bài đang làm có thể được lưu lại và làm lại vào thời điểm thích hợp khác.

3. DẠNG THỨC LÀM BÀI
Gmetrix có 2 dạng thức làm bài giúp cho người học thuận tiện trong quá trình học và ôn luyện:
Chế độ Học tập - Training:  Hệ thống sẽ trợ giúp người học bằng cách cho phép người học làm lại những câu hỏi mà người học chưa làm được. Đối với những câu hỏi mà người học đã làm, hệ thống cũng đưa ra đáp án đúng, sai cho mỗi câu. Ngoài ra, người học có thể cho hiển thị danh sách câu hỏi và chọn câu hỏi để trả lời.
Đặc điểm chế độ Training

 • Không tính thời gian làm bài;
 • Có trợ giúp;
 • Có đáp án đúng/sai sau mỗi câu hỏi.

Chế độ thi thử - Testing: Chế độ này giới hạn thời gian làm bài. Người học không nhận được sự trợ giúp của hệ thống trong quá trình làm bài thi thử. Điểm của bài thi thử chỉ có khi người học kết thúc quá trình làm bài. Chế độ thi thử giúp người học có chiến thuật và tích lũy kinh nghiệm tốt hơn khi làm bài thi Adobe Certified Professional.
Đặc điểm chế độ Training

 • Có tính thời gian làm bài;
 • Không có trợ giúp;
 • Có điểm khi hoàn tất bài làm

4. HÌNH ẢNH CỦA GMETRIX FOR ADOBE CERTIFIED PROFESSIONAL

Media/1_IIG/FolderFunc/202106/Images/gioi-thieu-gmetrix-acp-1-20210616065724-e.png

Media/1_IIG/FolderFunc/202106/Images/gioi-thieu-gmetrix-acp-2-20210616065741-e.png

Media/1_IIG/FolderFunc/202106/Images/gioi-thieu-gmetrix-acp-3-20210616065752-e.png

Media/1_IIG/FolderFunc/202106/Images/gioi-thieu-gmetrix-acp-4-20210616065801-e.png