THÔNG TIN MÔ TẢ KHOÁ HỌC

Media/1_IIG/FolderFunc/202108/Images/banner-gmetrix-mos-20210818085652-e.jpg

 

Gmetrix SMS (Skill Management System) – là công cụ hỗ trợ ôn, luyện thi chứng chỉ tin học văn phòng Quốc tế MOS (Microsoft Office Specialist).

LỢI ÍCH THIẾT THỰC CỦA GMETRIX MOS

 

Media/1_IIG/FolderFunc/202108/Images/if-1-mos-20210818085818-e.png

 

DẠNG THỨC LÀM BÀI

Gmetrix có 2 dạng thức làm bài giúp cho người học thuận tiện trong quá trình học và ôn luyện:

 

Media/1_IIG/FolderFunc/202108/Images/mos-20210818085653-e.jpg

 

HÌNH ẢNH CỦA GMETRIX MOS

Chọn chế độ học tập và môn học khi sử dụng phần mềm Gmetrix for MOS

 
Media/1_IIG/FolderFunc/202108/Images/gmetrix-mos-chon-che-do-ht-20210818085653-e.png

 

  • Chế độ Training:

- Không tính thời gian làm bài;

- Có trợ giúp;

- Có đáp án đúng/sai sau mỗi câu hỏi.

 
Media/1_IIG/FolderFunc/202108/Images/gmetrix-mos-training-20210818085653-e.png

 

  • Chế độ Testing:

- Có tính thời gian làm bài;

- Không có trợ giúp;

- Có điểm khi hoàn tất bài làm.

 

Media/1_IIG/FolderFunc/202108/Images/gmetrix-mos-testing-20210818085648-e.png

 

LƯU Ý

- Mỗi code Gmetrix MOS 1 test tạo được 01 lần test (start new test)

- Mỗi code Gmetrix MOS 4 test tạo được 04 lần test (start new test)

- Người dùng có thể ấn Save để lưu bài test và làm lại/tiếp bài test tại mục Saved tests.

- Hạn sử dụng: 90 ngày kể từ ngày nhập code (Redeem code)

- Vui lòng tham khảo kỹ Hướng dẫn sử dụng khi nhận code

- Các bài thi được hỗ trợ trong Gmetrix: Xin vui lòng tham khảo các phiên bản bài thi tin học đang được hỗ trợ trong Gmetrix tại link sau https://www.gmetrix.net/GetGMetrixSMS

YÊU CẦU KỸ THUẬT

Xin vui lòng tham khảo mục GMetrix SMS Requirements tại link sau https://www.gmetrix.net/GetGMetrixSMS

Khuyến nghị sử dụng Windows 10.

 

 

GMetrix - Microsoft Office Specialist (MOS) - 1 test
120.000đ

Số lượng

CÁC KHOÁ HỌC LIÊN QUAN