THÔNG TIN MÔ TẢ KHOÁ HỌC

Media/1_IIG/FolderFunc/202108/Images/banner-gmetrix-ic3-20210821092150-e.jpg

 

Gmetrix SMS (Skill Management System) – là công cụ hỗ trợ ôn, luyện thi chứng chỉ kỹ thuật số IC3 (Digital Literacy Certification).

LỢI ÍCH THIẾT THỰC CỦA GMETRIX IC3

 

Media/1_IIG/FolderFunc/202110/Images/gmetrix-ic3-3-20211008035653-e.png

 

 

 

 

DẠNG THỨC LÀM BÀI

Gmetrix IC3-GS6 có 2 dạng thức làm bài giúp cho người sử dụng thuận tiện trong quá trình học và ôn luyện:

 

Media/1_IIG/FolderFunc/202108/Images/ic3-20210821092149-e.jpg

HÌNH ẢNH MINH HỌA CỦA GMETRIX IC3

  • Chọn chế độ học tập và môn học khi sử dụng phần mềm Gmetrix IC3
 
Media/1_IIG/FolderFunc/202108/Images/che-do-hoc-tap-ic3-20210821092636-e.png

 

  •  Chế độ Training:

- Không tính thời gian làm bài;

- Trợ giúp đáp án đúng/sai sau mỗi câu hỏi (có video hướng dẫn);

- Tóm tắt đáp án dưới dạng các khái niệm cơ bản.

 

Media/1_IIG/FolderFunc/202108/Images/che-do-training-ic3-20210821092636-e.png

 

 
  •  Chế độ Testing:

- Tính thời gian làm bài;

- Không có trợ giúp;

- Kết thúc bài thi thử có điểm và bảng phân tích.

 

Media/1_IIG/FolderFunc/202108/Images/che-do-testing-ic3-20210821092636-e.png

LƯU Ý

- Mỗi code Gmetrix IC3 1 test tạo được 01 lần test (start new test)

- Mỗi code Gmetrix IC3 10 test tạo được 10 lần test (start new test)

- Người dùng có thể ấn Save để lưu bài test và làm lại/tiếp bài test tại mục Saved tests.

- Hạn sử dụng: 180 ngày kể từ ngày nhập code (Redeem code)

- Vui lòng tham khảo kỹ Hướng dẫn sử dụng khi nhận code

- Các bài thi được hỗ trợ trong Gmetrix: Xin vui lòng tham khảo các phiên bản bài thi tin học đang được hỗ trợ trong Gmetrix tại link sau https://www.gmetrix.net/GetGMetrixSMS

YÊU CẦU KỸ THUẬT

Xin vui lòng tham khảo mục GMetrix SMS Requirements tại link sau https://www.gmetrix.net/GetGMetrixSMS

Khuyến nghị sử dụng Windows 10.

 

GMetrix - Internet and Computing Core Certification (IC3) - 1 test
120.000đ

Số lượng

CÁC KHOÁ HỌC LIÊN QUAN