THÔNG TIN MÔ TẢ KHOÁ HỌC

Chứng chỉ IC3 Spark (Digital Literacy Certification)

Gmetrix SMS (Skill Management System) – là công cụ hỗ trợ ôn, luyện thi chứng chỉ kỹ thuật số IC3 Spark (Digital Literacy Certification Spark).

LỢI ÍCH THIẾT THỰC CỦA GMETRIX IC3 SPARK

Chứng chỉ IC3 Spark (Digital Literacy Certification)

DẠNG THỨC LÀM BÀI

Gmetrix có 2 dạng thức làm bài giúp cho người học thuận tiện trong quá trình học và ôn luyện:

Chứng chỉ IC3 Spark (Digital Literacy Certification)

HÌNH ẢNH MINH HỌA CỦA GMETRIX IC3 SPARK

  • Chọn chế độ học tập và môn học khi sử dụng phần mềm Gmetrix IC3 Spark

Chứng chỉ IC3 Spark (Digital Literacy Certification)

  • Chế độ Học tập – Training

- Không tính thời gian làm bài;

- Có trợ giúp;

- Có đáp án đúng/sai sau mỗi câu hỏi.

  • Chế độ thi thử - Testing

- Có tính thời gian làm bài;

- Không có trợ giúp;

- Có điểm khi hoàn tất bài làm.

Chứng chỉ IC3 Spark (Digital Literacy Certification)

LƯU Ý

- Mỗi code Gmetrix IC3 Spark 1 test tạo được 01 lần test (start new test)

- Mỗi code Gmetrix IC3 Spark 10 test tạo được 10 lần test (start new test)

- Người dùng có thể ấn Save để lưu bài test và làm lại/tiếp bài test tại mục Saved tests.

- Vui lòng tham khảo kỹ Hướng dẫn sử dụng khi nhận code

- Các bài thi được hỗ trợ trong Gmetrix: Xin vui lòng tham khảo các phiên bản bài thi tin học đang được hỗ trợ trong Gmetrix tại link sau https://www.gmetrix.net/GetGMetrixSMS

YÊU CẦU KỸ THUẬT

Thí sinh chỉ làm bài thi trên máy tính để bàn hoặc laptop (Hệ điều hành Windows 7 trở lên), CHỈ sử dụng DUY NHẤT trình duyệt Google Chrome.

Khuyến nghị sử dụng Windows 10.

Gmetrix - Thi thử IC3 Spark ( 1 test)
125.000đ

Số lượng

CÁC KHOÁ HỌC LIÊN QUAN