Hướng dẫn

Các dịch vụ đi kèm bài thi tại IIG Việt Nam 03/02/2023 08:47

Nhằm hỗ trợ hiệu quả cho các thí sinh trong học tập và công việc, Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam cung cấp các dịch vụ đi kèm bài thi liên quan đến các chứng chỉ quốc tế về tiếng Anh và Tin học. Khi thí sinh đăng ký các bài thi tại IIG Việt Nam có thể lựa chọn các dịch vụ đi kèm phù hợp với nhu cầu của mình.