CÔNG CỤ ÔN THI
Thi thử Online TOEIC- Bài thi chính thống từ ETS (Combo 6 đề)

Gói 06 đề thi thử TOEIC Online mô phỏng bài thi TOEIC quốc tế được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS)

Giá: 900.000đ
Giá khuyến mãi: 630.000đ
Thi thử Online TOEIC- Bài thi chính thống từ ETS (Combo 3 đề)

Gói 03 đề thi thử TOEIC Online mô phỏng bài thi TOEIC quốc tế được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS)

Giá: 450.000đ
Giá khuyến mãi: 400.000đ
Thi thử Online TOEIC- Bài thi chính thống từ ETS (Đề 01)

Bài thi thử TOEIC Online mô phỏng bài thi TOEIC quốc tế được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS).

Giá: 150.000đ
Thi thử Online TOEIC- Bài thi chính thống từ ETS (Đề 02)

Bài thi thử TOEIC Online mô phỏng bài thi TOEIC quốc tế được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Khảo thí Giáo dục  Hoa Kỳ (ETS)

Giá: 150.000đ
Thi thử Online TOEIC- Bài thi chính thống từ ETS (Đề 03)

Bài thi thử TOEIC Online mô phỏng bài thi TOEIC quốc tế được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Khảo thí Giáo dục  Hoa Kỳ (ETS)

Giá: 150.000đ
Thi thử Online TOEIC- Bài thi chính thống từ ETS (Đề 04)

Bài thi thử TOEIC Online mô phỏng bài thi TOEIC quốc tế được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Khảo thí Giáo dục  Hoa Kỳ (ETS)

Giá: 150.000đ