CÔNG CỤ ÔN THI
English Discoveries - Tiếng Anh tổng quát (ED 03 tháng)

Giải pháp học tiếng Anh trực tuyến toàn diện của Edusoft - một công ty con của Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ ETS

Giá: 615.000đ
ELC Junior (English Learning Center) – Công cụ ôn luyện Tiếng Anh cho học sinh THCS

Công cụ ôn luyện tiếng Anh trực tuyến chính thống của ETS

Giá: 500.000đ
TOEIC OLPC (TOEIC Official Learning and Preparation Courses) - Luyện thi TOEIC Module 1

Công cụ học tập và luyện thi TOEIC trực tuyến chính thống của ETS

Giá: 1.065.000đ