Kho đề thi thử
Thi thử Online TOEIC- Bài thi chính thống từ ETS (Combo 6 đề)

Gói 06 đề thi thử TOEIC Online mô phỏng bài thi TOEIC quốc tế được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS)

Giá: 900.000đ
Giá khuyến mãi: 630.000đ
Thi thử Online TOEIC- Bài thi chính thống từ ETS (Combo 3 đề)

Gói 03 đề thi thử TOEIC Online mô phỏng bài thi TOEIC quốc tế được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS)

Giá: 450.000đ
Giá khuyến mãi: 400.000đ
Thi thử Online TOEFL ITP - Bài thi chính thống từ ETS (Combo 3 đề)

Combo 3 đề thi thử TOEFL ITP Online mô phỏng bài thi TOEFL ITP được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS)

Giá: 450.000đ
Giá khuyến mãi: 400.000đ
Thi thử Online TOEFL ITP - Bài thi chính thống từ ETS (Đề 01)

Bài thi thử TOEFL ITP Online mô phỏng bài thi TOEFL ITP được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS)

Giá: 150.000đ
Thi thử Online TOEFL ITP - Bài thi chính thống từ ETS (Đề 02)

Bài thi thử TOEFL ITP Online mô phỏng bài thi TOEFL ITP được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS)

Giá: 150.000đ
Thi thử Online TOEFL ITP - Bài thi chính thống từ ETS (Đề 03)

Bài thi thử TOEFL ITP Online mô phỏng bài thi TOEFL ITP được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS)

Giá: 150.000đ