Tiếng Anh
Thi thử Online TOEFL ITP - Bài thi chính thống từ ETS (Combo 6 đề)

Combo 6 đề thi thử TOEFL ITP Online mô phỏng bài thi TOEFL ITP được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS)

Giá: 900.000đ
Giá khuyến mãi: 630.000đ
Thi thử Online TOEFL ITP - Bài thi chính thống từ ETS (Combo 3 đề)

Combo 3 đề thi thử TOEFL ITP Online mô phỏng bài thi TOEFL ITP được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS)

Giá: 450.000đ
Giá khuyến mãi: 400.000đ
Thi thử Online TOEFL Primary - Bài thi chính thống từ ETS (Combo 3 đề)

Bộ đề thi thử TOEFL PRIMARY là chương trình được thiết kế và xây dựng bởi Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) & IIG Việt Nam dành riêng cho các em học sinh Tiểu học.

Giá: 450.000đ
Giá khuyến mãi: 400.000đ
Thi thử Online TOEFL Junior - Bài thi chính thống từ ETS (Combo 3 đề)

Bộ đề thi thử TOEFL JUNIOR là chương trình được thiết kế và xây dựng bởi Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) & IIG Việt Nam dành riêng cho các em học sinh Trung học cơ sở.

Giá: 450.000đ
Giá khuyến mãi: 400.000đ
Thi thử Online TOEFL Primary - Bài thi chính thống từ ETS (Đề 01)

Bộ đề thi thử TOEFL PRIMARY là chương trình được thiết kế và xây dựng bởi Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) & IIG Việt Nam dành riêng cho các em học sinh Tiểu học.

Giá: 150.000đ
Thi thử Online TOEFL Junior - Bài thi chính thống từ ETS (Đề 01)

Bộ đề thi thử TOEFL JUNIOR là chương trình được thiết kế và xây dựng bởi Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) & IIG Việt Nam dành riêng cho các em học sinh Trung học cơ sở.

Giá: 150.000đ
Thi thử Online TOEFL Primary - Bài thi chính thống từ ETS (Đề 02)

Bộ đề thi thử TOEFL PRIMARY là chương trình được thiết kế và xây dựng bởi Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) & IIG Việt Nam dành riêng cho các em học sinh Tiểu học.

Giá: 150.000đ
Thi thử Online TOEFL Junior - Bài thi chính thống từ ETS (Đề 02)

Bộ đề thi thử TOEFL JUNIOR là chương trình được thiết kế và xây dựng bởi Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) & IIG Việt Nam dành riêng cho các em học sinh Trung học cơ sở.

Giá: 150.000đ
Thi thử Online TOEFL Primary - Bài thi chính thống từ ETS (Đề 03)

Bộ đề thi thử TOEFL PRIMARY là chương trình được thiết kế và xây dựng bởi Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) & IIG Việt Nam dành riêng cho các em học sinh Tiểu học.

Giá: 150.000đ
Thi thử Online TOEFL Junior - Bài thi chính thống từ ETS (Đề 03)

Bộ đề thi thử TOEFL JUNIOR là chương trình được thiết kế và xây dựng bởi Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) & IIG Việt Nam dành riêng cho các em học sinh Trung học cơ sở.

Giá: 150.000đ